Sayfa Gösterimi : 3495

HAKKINDA

Anasayfa \ HAKKINDA

26
Tem.

Düzce Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
 
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Fidan Özbey
 
Genel Bilgi ve Tarihçe:
Üniversitemizin “Özel Eğitim Öğretmeni” yetiştirme programında henüz lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmamıştır. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünden mezun olan özel eğitim öğretmenleri, Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet veya özel özel eğitim kurumlarında istihdam edilmektedirler.
 
Bölümümüzde “Birleşik Üstün Yetenekliler Çalışmaları”  adından bir tezsiz yüksek lisans programımız mevcut olup üstün zeka alanında Türkiye’deki üçüncü birleşik (entegre) program olarak alanında ilk olma özelliği taşımaktadır. Program yapısının birleşik olması,, çoklu disipliner çalışmaya fırsat sağlamaktadır.
 
Bölümümüzde 2 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
 
Öğretim Elemanları:
Yrd. Doç. Dr. Fidan Özbey
Yrd. Doç. Dr. Feyzullah Şahin
Arş. Gör. Hülya Gündüz Görünü
 
Vizyonumuz:
Özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve toplumsal yaşama katılımları için evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal ve mesleki değerlere saygılı öğretmenler yetiştirmektir.
Özel Eğitim Bölümü vizyonunu gerçekleştirmek için aşağıdaki misyonları hedeflemektedir.
Misyonunumuz:
 
Özel gereksinimli tüm bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanmaları sağlamak. Ailelerin gereksinimlerini karşılamak ve onları desteklemek. Özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine destek hizmetlerini sağlamak. Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim hizmetleri hakkında toplumu bilgilendirmek. Özel eğitim politikalarını belirleme sürecine aktif olarak katılmak. Özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Özel eğitim hizmetlerini genel eğitim hizmetlerinin bir parçası olarak yürütülmesini sağlamak. Özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin en az kısıtlayıcı ortamlarda karşılanmasını sağlamak. Özel eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak. Nitelikli hizmet sunan özel eğitim uzmanı yetiştirmek. Özel eğitimin her alanında yürütülecek araştırmalara öncülük etmek. Ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmek. Farklı öğretim yöntemlerini bilen ve kullanan eleman yetiştirmek. Özel eğitim öğretmenlerine disiplinler arası çalışma becerileri kazandırmak. Alanın sorunlarına duyarlı ve çözüm üretebilen özel eğitim öğretmeni yetiştirmek. Mesleğin etik kurallarına uygun eleman yetiştirmek.
 
 

×