International Congress of Pedagogical Research ICOPR'20

17 Eyl

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri Düzce’de 24-25-26 Haziran 2020’de yapılacak olan I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi'nde (ICOPR'20) görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Kongrenin ana teması “Çevre ve 21. Yy. Becerileri Öğretimi”; alt temalar olarak da “Gelişen Dünyada Eğitim Bilimleri, Öğretmen Yetiştirmenin Geleceği, Eğitimin Bugünü ve Geleceği” belirlenmiştir. Kongre Düzce Üniversitesi ve çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliği ile düzenlenmektedir.

I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi'nde (ICOPR'20) dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasını amaçlamaktadır. Bu bakımdan kongremiz akademik teşvik şartlarını sağlayan bir kongre olacaktır. Programda; panellere, çalıştaylara, sözlü bildirilere ve poster sunumlarına yer verilecektir.

ICOPR'20 için lütfen daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve/veya yayımlanmamış özgün çalışmalarınızı bildiri gönderimi menüsünü kullanarak gönderebilirsiniz.

ICOPR'20 bildiri özet metinleri kongre öncesinde “Bildiri Özetleri E-Kitabı" olarak yayımlanacaktır. Buna ek olarak kongre sonrasında bildiriler, makale biçimine dönüştürülmek ve hakem değerlendirme sürecinden geçirmek koşulu ile “Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”nda basılacaktır.

Sizleri Düzce’de yapılacak kongremizde görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Düzenleme Kurulu

Web adresi: http://icopr.duzce.edu.tr/index.html