Hakkında

Düzce Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
 
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZAK
 
Genel Bilgi ve Tarihçe:
Üniversitemizin “Özel Eğitim Öğretmeni” yetiştirme programında lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerine 2018/2019 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminde başlamıştır. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünden mezun olan özel eğitim öğretmenleri, Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet veya özel özel eğitim kurumlarında istihdam edilmektedirler.
 
Bölümümüzde “Birleşik Üstün Yetenekliler Çalışmaları”  adından bir tezsiz yüksek lisans programımız mevcut olup üstün zeka alanında Türkiye’deki üçüncü birleşik (entegre) program olarak alanında ilk olma özelliği taşımaktadır. Program yapısının birleşik olması,, çoklu disipliner çalışmaya fırsat sağlamaktadır.
 
Bölümümüzde 3 Dr. Öğr. Üyesi görev yapmaktadır.
 
Öğretim Elemanları:

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZAK

Dr. Öğr. Üyesi Fidan ÖZBEY

Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah ŞAHİN


Vizyonumuz:
Özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve toplumsal yaşama katılımları için evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal ve mesleki değerlere saygılı öğretmenler yetiştirmektir.
Özel Eğitim Bölümü vizyonunu gerçekleştirmek için aşağıdaki misyonları hedeflemektedir.
Misyonunumuz:
 
Özel gereksinimli tüm bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanmaları sağlamak. Ailelerin gereksinimlerini karşılamak ve onları desteklemek. Özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine destek hizmetlerini sağlamak. Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim hizmetleri hakkında toplumu bilgilendirmek. Özel eğitim politikalarını belirleme sürecine aktif olarak katılmak. Özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Özel eğitim hizmetlerini genel eğitim hizmetlerinin bir parçası olarak yürütülmesini sağlamak. Özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin en az kısıtlayıcı ortamlarda karşılanmasını sağlamak. Özel eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak. Nitelikli hizmet sunan özel eğitim uzmanı yetiştirmek. Özel eğitimin her alanında yürütülecek araştırmalara öncülük etmek. Ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmek. Farklı öğretim yöntemlerini bilen ve kullanan eleman yetiştirmek. Özel eğitim öğretmenlerine disiplinler arası çalışma becerileri kazandırmak. Alanın sorunlarına duyarlı ve çözüm üretebilen özel eğitim öğretmeni yetiştirmek. Mesleğin etik kurallarına uygun eleman yetiştirmek.
 
DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ